- m.BilNorge.no - Artikkel -
bilde
200 norske avvikere
På registreringsstatistikken for 2019 var cirka 50 personbilmerker representert – med søkke og snøre. Men i bestandoversikten er det 250 forskjellige merkenavn. Her får du de 200 mindretalls-avvikerne

I forbindelse med MotorBransjen nr. 1-2020 – et skikkelig oppslagsverk som forteller om bilsalg i året som gikk og om bilsalg i året som kommer – har vi også med en bestand-statistikk.

Tallene kommer fra Vegvesenet men vi får dem i bearbeidet form fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. www.ofvas.no

Der viser vi tall for biler som er aktuelle for bransjen, slik at den enkelte importør for eksempel kan se hvor mange det finnes av sitt eget merke – et viktig verktøy for å beregne ettermarkedet.

Men hvis vi tar aktuelle bilmerker, er det ikke mer enn det som kan telles på en fire-fem hender. Og selv om du tar utgangspunktet i fjorårets registreringsstatistikk, kommer vi ikke opp i flere enn ca. femti – og blant dem finner du navn som LEVC eller Navya eller Bygg Bil med en eller to representanter.

Bestand-statistikken er derimot litt mer omfattende. Den inneholder omtrent 250 navn på biler som er registrert i Norge. 

Så hvilke er de 200 andre?

For eksempel 475 Ferrarier, hvorav 328 er eldre enn 2007-modeller.

Det er forresten igjen 404 Think også, og hvis du lurte på Jensen, så er familien representert med 48 medlemmer. Alle fra den eldste gruppen.

I den gruppen vi har hentet ut her – bilmerker med færre enn 500 i bestanden – er det til sammen 9.433. Totalt fantes det 2.768.991 biler i bestanden per 1. januar i år, ifølge Opplysningsrådet. www.ofvas.no

Det betyr at disse avvikerne – som jeg håper mange av oss drømmer om hele tiden – representerer 0,34 % av totalen.

Forholdsvis eksklusivt kan vi vel være enig om.

Men hvis du tar alle biler eldre enn 2007-modeller, blir det ikke fullt så uvanlig. Totalt er det 977.318 av de gamle – men i vår gruppe er det 8024 av de samme årskullene.

Det betyr at «våre» gamle representerer 0,8 % av den delen av hele bestanden – nesten tre ganger så vanlig i forhold til når vi ser på total-tallene.

Et regnestykke til: dersom vi ser på avvikerne som èn gruppe, representerer de som nærmer seg 15 år og eldre 85 % av dem.

Vi pleide å si at i Norge var så å si alle bilmerker representert selv om det bare var med ett eksemplar. Denne listen forteller at det er mye ukjent som triller rundt der ute.

Listen er sortert fra det største til det minste merke, men du kan også sortere den alfabetisk om du vil.

Del på facebook   twitter
Annonse: