- m.BilNorge.no - Artikkel -
bilde
Avgiftsøkningen med NEDC2
Beregninger fra Bilimportørenes Landsforening viser at det skattbare utslippet øker med i gjennomsnitt 6,7 prosent når NEDC2 nå er innført.

Forrige ukes avklaring fra finansminister Siv Jensen utsetter WLTP til 2020. – Nå vet vi mer om hva NEDC2, som skal gjelde i mellomtiden, innebærer av avgiftsøkninger, skriver vår søsterpublikasjon BilNytt.no.

NEDC har bortfalt
Regjeringen legger opp til en myk overgang til WLTP ved at utslippet tilbakeregnes ut 2019 med formelen CO2MPAS, til det bransjen omtaler som NEDC2.

– NEDC bortfalt i sin helhet fra 1. september, sier administrerende direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Siden 1. september har NEDC2 ligget til grunn for avgiftsberegning på nye biler.

Samtidig åpnes det for en overgangsperiode der inntil 10 prosent av bilvolumet i ett år kan benytte gamle NEDC-tall.

Gir 6,7 prosent høyere verdier
I beregninger BIL har gjort vil omregningsformelen i gjennomsnitt gi 6,7 prosent høyere verdier enn utgåtte NEDC som dagens bilavgifter bygger på.

– Dette er et gjennomsnitt av alle biler vi har beregnet, men de individuelle forskjellene er store. Noen få biler går faktisk ned i forbruk, mens enkelte verdier øker med over 10 prosent, sier Benjamin Strandquist.

Han er kommunikasjonsrådgiver i BIL.

Disse avgiftsøkningene er vesentlig lavere enn hva de hadde vært med WLTP som grunnlag for avgiftsberegningen.

Har justert prisene
BIL har videre beregnet at økningen i reelle avgifter vil variere fra rundt 4.000 kroner for de minste bilene, til rundt 25.000 kroner for biler som får de største påslagene gitt dagens satser og at avgiftsprofilen ikke endres.

Noen ytterst få bilmodeller får et avgiftspåslag på over 60.000 kroner.

For hybrider gjelder det samme spriket mellom ulike merker og modeller, men i de foreløpige beregningene fra BIL ser det ut til at innenfor samme bilklasse kommer modeller med stort sylindervolum bedre ut enn motorer hvor mangel på slagvolum kompenseres med høy turboeffekt.

Flere importører BilNytt.no har snakket med sier at de allerede har lagt inn en ventet avgiftsøkning i små prisøkninger gjennom året.

Du kan sjekke priser for alle nye biler som selges i Norge i vår nybil-database

Del på facebook   twitter
Annonse: